Nodeus on kiinteistöjen ohjaukseen ja valvontaan
kehitetty tuoteperhe.Nodeus ohjaa valaistusta,
lämmitystä sekä muita sähköisiä laitteita kiinteistössä.

Nodeus toteuttaa erilaiset valvontaan liittyvät tehtävät,
kuten kulunvalvonta, palo-, kosteus-, virtasuoja- ja
henkilöhälytykset.

Nodeus asennetaan kiinteäksi osaksi kiinteistön
sähköjärjestelmää.