Nodeus on kiinteistöjen ohjaukseen ja
valvontaan kehitetty tuoteperhe.

Bittitalo ©

Kiinteistöjen ohjausjärjestelmät (Älytalo)

Hälytysjärjestelmät

Räätälöidyt ohjausjärjestelmät

Kameravalvonta

Sähkösuunnittelu

Sähköurakointi

 • Nodeus järjestelmään voidaan liittää valvontakameroita, joiden avulla voidaan tarkkailla kiinteistöä hälytyksen sattuessa ja tallentaa kuvia automaattisesti laitteen muistiin myöhempää tarkastelua varten.

 • Nodeus mahdollistaa kiinteistön älykkään ohjauksen ja valvonnan kiinteistössä ja Internetin avulla missä päin maailmaa tahansa.
 • Järjestelmän mukana toimitetaan Windows-yhteensopiva ohjelmisto, joka voidaan asentaatarvittaviin tietokoneisiin. Yhtäaikaisia yhteyksiä laitteeseen voi olla jopa kolme.
 • Nodeus kerää tietoja sähkönkulutuksesta ja valvontatapahtumista laitteen muistiin. Tiedot ovat myöhemmin luettavissa tietokoneella tai ne voidaan esimerkiksi lähettää haluttuihin sähköposteihin.
 • Matkapuhelimella tai sähköpostilla voi pyytää tietoja kiinteistön lämpötiloista, lämmittimien ohjauksesta ja ohjattavista sähkölaitteista. Lisäksi laitteita ja valvontaa voidaan ohjata matkapuhelimen tekstiviesteillä.
 • Nodeus sisältää GSM-radiolaitteen. Radiolaitteen avulla kiinteistön hälytystiedot voi siirtää automaattisesti käyttäjän haluamiin matkapuhelimiin tekstiviestinä, käyttäjän sähköpostiin tai vartiointiliikkeelle. 
 • Kiinteistön omistajan tarvitsee vain hankkia GSM-liittymä tarvittavin ominaisuuksin.
 • Nodeuksen suunnittelu ja valmistus tapahtuu Suomessa.
 • Nodeus asennetaan kiinteistön ryhmäkeskukseen osaksi kiinteistön sähköjärjestelmää. Laitteisto koostuu DIN-kiskoon asennettavista yksiköistä ja on laajennettavissa kiinteistön tarpeiden mukaan. 
 • Pienin kokoonpano sisältää keskusyksikkö- ja virtalähdeyksiköt. Nämä riittävät jo pienen kiinteistön valvontaan.
 • Maksimissaan järjestelmä voi ohjata yhteensä jopa 128 valo- ja lämmityselementtiä sekä 32 muuta kiinteistön sähkölaitetta. 
 • Lisäksi järjestelmään voidaan kytkeä 16 erityyppistä anturisilmukkaa valvontaa varten.
 • Nodeus järjestelmän kanssa voidaan käyttää kaikkien valmistajien sähkökalusteita.
 • Nodeus-järjestelmän asetukset ja muuttuva tieto talletetaan keskusyksikössä olevalle SD-muistikortille. Muistikortti on vaihdettavissa ja siitä voidaan ottaa varmistus tietokoneelle. 
 • Mukana toimitettava muistikortti on teollisuuskäyttöön tarkoitettu kortti, jonka toimintavarmuus on suuruusluokkaa parempi kuin kuluttajaluokan muistikortit.
 • Nodeus kytketään Internetiin kiinteistön laajakaistaliittymän kautta. Keskusyksikkö yhdistetään kiinteistön Ethernet-kytkimeen tai laajakaistareitittimeen. 
 • Yhteys Internetiin voidaan muodostaa myös GSM-radio-laitteen avulla mikäli laajakaistaliittymää ei ole käytettävissä.
 • Nodeus järjestelmään on keskusyksikön ja virtalähteen lisäksi kytkettävissä kolme erityyppistä yksikköä: sisääntulo-, lähtöja analogiayksikkö. 
 • Termostaattianturit ja valokytkimet voidaan kytkeä järjestelmään, joko tähtimäisesti johdottamalla, tai ketjuttamalla ne Nodeus-väylään.
 • Nodeus järjestelmään voidaan kytkeä myös erilaisia älykkäitä yksiköitä: valvontayksikön näppäimistöjä, lämmitystermostaatteja ja valokytkimiä. Ohjausyksiköt kytketään keskusyksikköön Nodeusväylän avulla.
 • Älykkäissä yksiköissä olevat painikkeet eivät sisällä liikkuvia osia ja ne kestävät kosteutta ja mekaanista kulutusta.
 • Nodeus on akkuvarmennettu. Valvonta ja hälytyksien siirto tapahtuu myös sähkökatkon aikana.
 • Nodeus-väylä on viisijohtiminen ketjutettu sarjaliikenneväylä, joka voi olla korkeintaan 1000 metrin pituinen ja sisältää 128 laitetta. 
 • Haluttaessa ohjausyksiköt voidaan jakaa erotetuiksi ryhmiksi käyttäen Nodeus tuoteperheen RS485-toistinta. Tällöin väylän pituus voi olla lähes rajaton.
 • Väylä voidaan johdottaa edullisella yleisesti saatavissa olevalla cat5-Ethernet kaapelilla.
 • Nodeus järjestelmän tärkeät toiminnot voidaan varmentaa. Käyttäen älykkäitä ohjausyksiköitä voidaan varmistaa että vähintään lämmitys- ja valaistusohjaus toimii siitä huolimatta vaikka joku moduuleista vioittuu. 
 • Järjestelmän korjaus on nopeaa ja kustannuksiltaan kohtuullista, koska vioittunut moduuli on vaihdettavissa erikseen.
 • Ohjelmistopäivitykset tehdään paikallisesti tietokoneella tai Internetin kautta.
 • Nodeus tuoteperheeseen kuuluvat myös älykkäät valohimmentimet.
 • Himmentimet voivat ohjata kaikkia valaisimia jotka on merkitty säädettäviksi.
 • Yksi himmennin voi ohjata maksimissaan 500W kuormaa.
 • Himmentimet toimivat itsenäisesti valokytkimeen kytkettynä tai ne voidaan liittää keskusyksikön väylään, jolloin niitä voidaan ohjata älykkäästi.

 • Tietokoneeseen asennettavalla ohjelmistolla voidaan kytkeytyä järjestelmään ja suorittaa tarvittavat asetukset ja valvoa kiinteistön tilaa.
 • Ohjelmassa näytetään kiinteistön pohjakuva ja järjestelmään liittyvät laitteet sijoitettuna visuaalisesti oikein. 
 • Ohjattavat ja valvovat laitteet näytetään kuvakkeina. Kuvakkeet näyttävät laitteen tilan ja ominaisuudet reaaliaikaisesti tietokoneen näytöllä.
 • Kiinteistö on suojattu erityyppisillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat käyttäjän muutettavissa.
 • Käyttäjän salasanaa kysytään kun laitteen tilaa tai ominaisuuksia muutetaan. Asennustilaa käytetään laitteiston asetuksia muutettaessa.
 • Asennustilassa voidaan ikkunoinnin kokoa, laitteiden visuaalista sijaintia sekä asennustietoja muuttaa. 
 • Järjestelmän palautustoiminnot, profiilien asetukset, viestiasetukset jne… ovat mahdollisia vain asennustilassa.
 • Valvontalaitekäyttäjiä voidaan määritellä kuusi ja yksi asentajakäyttäjä. 
 • Käyttäjät voivat kytkeä hälytyksiä ja kuitata tapahtumia. 
 • Asentaja voi lisäksi muuttaa laitteen asetuksia.
 • Keskusyksikkömoduulissa oleva sisäinen ohjelmisto ohjaa ja valvoo kiinteistöä itsenäisesti.
 • Valaisinohjauksilla voidaan ohjata erityyppisiä kiinteistön valaisimia. 
 • Valaisin voi olla suoraan käyttäjän ohjauksessa, ulkoisessa ohjauksessa ja sille voidaan antaa erityyppisiä automaattiohjausparametrejä. 
 • Valaisin voi olla myös ajastettu tai kytkeytyä ja sammua haluttuina kellonaikoina. Valaisimelle voidaan antaa haluttu sammutusviive. 
 • Termostaatti on lämpötilan mittauspiste, jolla voidaan ohjata lämmittimiä, jäähdyttimiä tai tuulettimia tarpeen mukaan. 
 • Termostaatti mittaa kohteen lämpötilan kymmenen sekunnin välein ohjaten siihen liitettyjä laitteita, näyttää lämpötilan ja ohjattavien laitteiden tilatiedot kuvakkeessa ohjelmanäytöllä.
 • Termostaatti voi ohjata lämpöpumppua lämmittämään tai viilentämään tilaa sisä- ja ulkolämpötilojen perusteella. 
 • Sisälämpötilaa voi automaattisesti nostaa ja laskea ulkolämpötilan vaihtelun perusteella. Järjestelmä saadaan lähettämään myös lämpötilahälytyksiä joko matkapuhelimeen tai sähköpostilla halutulle vastaanottajalle.
 • Pistorasiaohjaus voi olla mikä tahansa releohjattu laite. Laitetta ohjataan ajastetusti, ulkopuolisen ohjauksen perusteella, lämpötilan tai valvontayksikön mukaan. Pistorasia voi olla myös autolataus/lämmityspiste, jonka päälle kytkeminen tapahtuu käyttäjän antaman lähtöajan ja ulkolämpötilan perusteella tai ulkoisen ohjauksen mukaan.
 • Nodeus-järjestelmään voidaan luoda kymmenen käyttöprofiilia. 
 • Profiiliin voidaan määritellä käytettävät ohjaus- valvontalaitteet ja niiden ominaisuudet itsenäisesti. 
 • Jokaisella profiililla on käyttäjän muutettavissa oleva nimi. 
 • Haluttu profiili voidaan ottaa käyttöön valitsemalla se tietokoneelta tai pyytämällä vaihtoa matkapuhelimen tekstiviestillä.
 • Nodeus järjestelmässä on sisäänrakennettu SIA-protokollalla toimiva hälytyksensiirto vartiointiliikkeille.
 • Nodeus sisältää valvontalaiteohjelmiston. Järjestelmään voidaan kytkeä kolme erityyppistä valvonta-anturia: sulkeutuva kytkintulo, avautuva kytkintulo ja avautuva valvontasilmukka joissa tarkkaillaan tilan lisäksi kytkentäjohtojen kuntoa.
 • Valvontasilmukat on tarkoitettu liikeantureille ja näiden kansisuojavalvonnalle. Silmukka antaa hälytyksen jos anturin johdotus katkaistaan tai oikosuljetaan. 
 • Liikeantureille voidaan määritellä eri ominaisuuksia, muun muassa tulo- ja poistumisviive ominaisuudet, jotka määrittelevät liikeanturin aktivoitumisen jälkeisen tapahtuman. 
 • Liikeanturi tai kansisuoja voi olla myös tuloviivettä seuraava, virrankytkentäviivästetty tai se voi antaa hiljaisen hälytyksen.
 • Sulkeutuva kytkintulo on tarkoitettu kosteusanturille, ovikellolle tai paniikkikytkimelle. 
 • Kosteusanturin ja paniikkikytkimen aktivoituessa suoritetaan hälytys matkapuhelimelle, sähköpostiin tai vartiointiliikkeelle ja kytketään haluttu lähtö.
 • Avautuva kytkintulo on tarkoitettu palohälyttimelle ja vikavirtasuojakytkimelle. Kytkimen avautuessa suoritetaan hälytys matkapuhelimelle tai sähköpostiin. 
 • Palohälytys on myös mahdollista siirtää vartiointiliikkeelle. Ovikytkintuloon voidaan kytkeä ovien ja ikkunoiden lukitusanturit. 
 • Mikäli jokin lukitusanturi ei ole lukitussa tilassa voidaan kulunvalvontalaitteen hälytyksien kytkentä estää.
 • Kulunvalvontalaitteessa on kolme eri osavalvontaprofiilia. Eri osavalvontoihin voidaan määritellä profiilin käytössä olevat anturit.
 • Kulunvalvontalaitteen hälytykset voidaan kytkeä, kytkeä pois päältä tai kuitata tietokoneen, järjestelmään kytkettyjen näppäimistön tai avaimenperän avulla.
 • Tietokoneella operoitaessa pitää antaa käyttäjän salasana, näppäimistöllä hyväksytään valvontalaitekäyttäjien tai asentajan salasana.
 • Valvontalaitteen tila näytetään tietokoneohjelman alapalkissa yhdessä päivämäärän ja kellonajan kanssa. 
 • Lisäksi hälyttimen tila indikoidaan näppäimistöjen LED-valoilla ja summerilla.
 • Hälytykset ja kulunvalvontatapahtumat talletetaan laitteistoon ja ovat sieltä luettavissa tietokoneen avulla.